قیمت
12,000 تومان
(موجود)
امتیاز0
ترکیبات اصلی
عبارتست از:پودر پاستوریزه ی هسته خرما
طبع، طبیعت یا مزاج
طبع این محصول:گرم