معرفی اجمالی محصول

روغن ترکیبی قوی و کارآ، محلل سودا و بلغم مفاصل و عضلات، رفع دردهای عضلانی و کوفتگی ها، دستک، آرتروز و مشکلات مفصلی و ...

توصیه میگردد با تجویز پزشک و زیر نظر پزشک مجموعه مصرف شود.

نقد و بررسی روغن تخصصی ترکیبی نافذ

روغن ترکیبی قوی و کارآ، محلل سودا و بلغم مفاصل و عضلات، رفع دردهای عضلانی و کوفتگی ها، دستک، آرتروز و مشکلات مفصلی و ...

توصیه میگردد با تجویز پزشک و زیر نظر پزشک مجموعه مصرف شود.

مشخصات روغن تخصصی ترکیبی نافذ

ترکیبات اصلی
طبع، طبیعت یا مزاج
ترکیبات اصلی

نمودار تغییر قیمت روغن تخصصی ترکیبی نافذ

نظرات در باره محصول روغن تخصصی ترکیبی نافذ

 

امتیاز کاربران به روغن تخصصی ترکیبی نافذ

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.