معرفی اجمالی محصول

بسیار موثر در کنترل غلبه سودا و عوارض ناشی از آن

توصیه میگردد با تجویز و زیر نظر پزشک مجموعه مصرف شود.

نقد و بررسی کپسول سودابر

بسیار موثر در کنترل غلبه سودا و عوارض ناشی از آن

توصیه میگردد با تجویز و زیر نظر پزشک مجموعه مصرف شود.

مشخصات کپسول سودابر

ترکیبات اصلی
طبع، طبیعت یا مزاج
ترکیبات اصلی

نمودار تغییر قیمت کپسول سودابر

نظرات در باره محصول کپسول سودابر

 

امتیاز کاربران به کپسول سودابر

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.