حذف همه

قیمت کالاهای اساسی و خوار و بار

آرد برنج
آرد برنج
110,000تومان
آرد ذرت
آرد ذرت
50,000تومان
سرکه سیب طبیعی و ممتاز
سرکه سیب طبیعی و ممتاز
105,000تومان
سرکه انگور طبیعی ممتاز
سرکه انگور طبیعی ممتاز
105,000تومان
سرکه سیب طبیعی
سرکه سیب طبیعی
130,000تومان
سرکه انگور طبیعی
سرکه انگور طبیعی
130,000تومان
نمک ترکیبی
نمک ترکیبی
40,000تومان
سنگ نمک آسیاب شده
سنگ نمک آسیاب شده
20,000تومان
گاودانه
گاودانه
75,000تومان
قره ماش
قره ماش
75,000تومان
ماش
ماش
88,000تومان
دال عدس
دال عدس
80,000تومان
نمک صورتی
نمک صورتی
10,000تومان
نمک دریاچه رژیمی
نمک دریاچه رژیمی
38,500تومان
آبلیموی طبیعی ممتاز
آبلیموی طبیعی ممتاز
138,000تومان
زیتون پرورده با مغز گردو
زیتون پرورده با مغز گردو
121,000تومان
آبلیمو ممتاز
آبلیمو ممتاز
200,000تومان
زعفران نیم گرمی
زعفران نیم گرمی
110,000تومان
زعفران 1 گرمی
زعفران 1 گرمی
205,000تومان
ادویه قرمه سبزی ممتاز
ادویه قرمه سبزی ممتاز
80,000تومان
تره خشک
تره خشک
45,000تومان
چوب میخک
چوب میخک
140,000تومان
پودر گوجه
پودر گوجه
80,000تومان
آرد جو
آرد جو
55,000تومان
گوجه خشک (ممتاز)
گوجه خشک (ممتاز)
56,000تومان
گوجه خشک (معمولی)
گوجه خشک (معمولی)
45,000تومان
آبغوره طبیعی ممتاز
آبغوره طبیعی ممتاز
160,000تومان
پودر گلپر
پودر گلپر
25,000تومان
آرد نشاسته ذرت
آرد نشاسته ذرت
50,000تومان
نمک پاش کوچک
نمک پاش کوچک
4,000تومان
سس سزار سالم و طبیعی
سس سزار سالم و طبیعی
130,000تومان
سس سبز  سالم و طبیعی
سس سبز سالم و طبیعی
120,000تومان
زعفران سرگل درجه یک
زعفران سرگل درجه یک
380,000تومان