حذف همه

قیمت کالاهای اساسی و خوار و بار

رشته سوپ (آرد گندم کامل)
رشته سوپ (آرد گندم کامل)
23,000تومان
روغن زرد گاوی معمولی
روغن زرد گاوی معمولی
78,000تومان
روغن شحم گاوی
روغن شحم گاوی
57,000تومان
نمک شوردانه
نمک شوردانه
9,000تومان
آبنبات قهوه ای کنجدی
آبنبات قهوه ای کنجدی
27,000تومان
آبنبات قهوه ای دارچینی
آبنبات قهوه ای دارچینی
27,000تومان
روغن دنبه گوسفندی
روغن دنبه گوسفندی
85,000تومان
نمک گریندر انار
نمک گریندر انار
25,000تومان
پودر پیاز
پودر پیاز
10,000تومان
جعفری خشک
جعفری خشک
15,000تومان
مرزه خشک
مرزه خشک
9,000تومان
اسلایس لیمو
اسلایس لیمو
25,000تومان
پرک لیمو عمانی
پرک لیمو عمانی
37,800تومان
پودر نارگیل
پودر نارگیل
14,000تومان
پودر کاکائو ممتاز
پودر کاکائو ممتاز
24,000تومان
پودر لیمو عمانی ممتاز
پودر لیمو عمانی ممتاز
15,000تومان
ادویه مرغ و ماهی ممتاز
ادویه مرغ و ماهی ممتاز
17,000تومان
ادویه گوشت و کباب ممتاز
ادویه گوشت و کباب ممتاز
15,500تومان
ادویه فلافل ممتاز
ادویه فلافل ممتاز
12,500تومان
ادویه ماکارونی ممتاز
ادویه ماکارونی ممتاز
12,500تومان
ادویه خورشتی ممتاز
ادویه خورشتی ممتاز
17,000تومان
ادویه کاری ممتاز
ادویه کاری ممتاز
10,500تومان
پودر سیر ممتاز
پودر سیر ممتاز
19,800تومان
سماق قرمز ممتاز
سماق قرمز ممتاز
11,500تومان
پودر زنجبیل ممتاز
پودر زنجبیل ممتاز
23,500تومان
پودر دارچین ممتاز
پودر دارچین ممتاز
20,500تومان
پودر پاپریکا ممتاز
پودر پاپریکا ممتاز
15,500تومان
فلفل قرمز ممتاز
فلفل قرمز ممتاز
11,800تومان
پودر فلفل سیاه ممتاز
پودر فلفل سیاه ممتاز
26,500تومان
زردچوبه ممتاز
زردچوبه ممتاز
21,000تومان
زیره سیاه
زیره سیاه
27,500تومان
زیره سبز
زیره سبز
12,500تومان
نمک دریاچه
نمک دریاچه
14,400تومان