حذف همه

قیمت مواد پروتئینی

گوشت قرمه ای بوقلمون
گوشت قرمه ای بوقلمون
75,000تومان
ژامبون دودی بوقلمون
ژامبون دودی بوقلمون
72,000تومان
ژامبون بوقلمون
ژامبون بوقلمون
68,000تومان
پاچین بوقلمون
پاچین بوقلمون
75,000تومان
کباب لقمه بوقلمون
کباب لقمه بوقلمون
130,000تومان
برگر بوقلمون
برگر بوقلمون
110,000تومان
سوسیس بوقلمون
سوسیس بوقلمون
80,000تومان
کالباس بوقلمون
کالباس بوقلمون
60,000تومان
کوکتل بوقلمون
کوکتل بوقلمون
110,000تومان