حذف همه

قیمت نوشیدنیها

چای سیاه ممتاز لاهیجان
چای سیاه ممتاز لاهیجان
85,000تومان
عرق زیره سبز
عرق زیره سبز
90,000تومان
دمنوش پولک
دمنوش پولک
30,000تومان
عرق کاکوتی
عرق کاکوتی
65,000تومان
عرق مرزنجوش
عرق مرزنجوش
65,000تومان
گلاب ممتاز نجم الدین
گلاب ممتاز نجم الدین
145,000تومان
عرق تخصصی آنتی میگرن
عرق تخصصی آنتی میگرن
100,000تومان
عرق تخصصی تنظیم خواب
عرق تخصصی تنظیم خواب
100,000تومان
عرق تخصصی افزایش وزن
عرق تخصصی افزایش وزن
150,000تومان
عرق تخصصی تسکین درد
عرق تخصصی تسکین درد
100,000تومان
عرق تخصصی ترک اعتیاد
عرق تخصصی ترک اعتیاد
100,000تومان
عرق تخصصی آنتی آسم
عرق تخصصی آنتی آسم
95,000تومان
عرق تخصصی تقویت قلب
عرق تخصصی تقویت قلب
100,000تومان
عرق تخصصی تقویت معده
عرق تخصصی تقویت معده
100,000تومان
عرق تخصصی فشار خون
عرق تخصصی فشار خون
95,000تومان
عرق تخصصی قند خون
عرق تخصصی قند خون
95,000تومان
عرق تخصصی تیروئید
عرق تخصصی تیروئید
100,000تومان
عرق تخصصی تقویت تخمدان
عرق تخصصی تقویت تخمدان
100,000تومان
عرق تخصصی تقویت جنسی
عرق تخصصی تقویت جنسی
100,000تومان
عرق تخصصی ایمنی
عرق تخصصی ایمنی
95,000تومان
عرق تخصصی خونساز
عرق تخصصی خونساز
100,000تومان
عرق تخصصی چربی خون
عرق تخصصی چربی خون
95,000تومان
عرق تخصصی کلیه
عرق تخصصی کلیه
100,000تومان
عرق تخصصی صفرابر
عرق تخصصی صفرابر
95,000تومان
عرق تخصصی تقویت کبد
عرق تخصصی تقویت کبد
100,000تومان
عرق تخصصی آنتی سودا
عرق تخصصی آنتی سودا
95,000تومان
عرق تخصص آنتی بلغم
عرق تخصص آنتی بلغم
95,000تومان
عرق تخصصی آرامش
عرق تخصصی آرامش
100,000تومان
چای سبز
چای سبز
98,000تومان
قهوه ترک
قهوه ترک
56,000تومان
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
58,000تومان
عرق تقویت کننده حافظه
عرق تقویت کننده حافظه
65,000تومان
عرق اشتهاآور
عرق اشتهاآور
65,000تومان
دمنوش برگ آویشن
دمنوش برگ آویشن
140,000تومان
عرق کلپوره
عرق کلپوره
65,000تومان
عرق پرکاری تیروئید
عرق پرکاری تیروئید
65,000تومان