حذف همه

قیمت گیاهان دارویی مفرده

تخم شوید
تخم شوید
30,000تومان
روغن سقز
روغن سقز
35,000تومان
پودر حنای بدون رنگ
پودر حنای بدون رنگ
66,000تومان
کندر دود کردنی
کندر دود کردنی
61,000تومان
ریشه شیرین بیان
ریشه شیرین بیان
25,000تومان
جینسینگ قرمز
جینسینگ قرمز
380,000تومان
تخم زنیان
تخم زنیان
20,000تومان
بوقناق
بوقناق
25,000تومان
بادرنجبویه
بادرنجبویه
60,000تومان
سنبل الطیب
سنبل الطیب
160,000تومان
پنیرک
پنیرک
60,000تومان
شنبلیله خشک ممتاز
شنبلیله خشک ممتاز
45,000تومان
پیازچه خشک ممتاز
پیازچه خشک ممتاز
45,000تومان
گزنه
گزنه
40,000تومان
بابونه
بابونه
70,000تومان
ختمی
ختمی
60,000تومان
اسطوخودوس
اسطوخودوس
120,000تومان
سورنجان
سورنجان
100,000تومان
برگ سنا
برگ سنا
18,000تومان
پودر سنگ مرداب
پودر سنگ مرداب
48,000تومان
پودر زاج
پودر زاج
27,000تومان
چهارتخم
چهارتخم
36,000تومان
برگ زیتون
برگ زیتون
16,000تومان
کف دریا
کف دریا
52,000تومان
دانه چیا
دانه چیا
56,000تومان
کندر خوراکی
کندر خوراکی
70,000تومان
کتیرا
کتیرا
70,000تومان
کپسول جنسینگ
کپسول جنسینگ
85,000تومان
حنای پودر شده
حنای پودر شده
50,000تومان
سدر  پودر شده
سدر پودر شده
14,000تومان
تخم گشنیز
تخم گشنیز
25,000تومان
تخم کتان
تخم کتان
18,000تومان
رازیانه
رازیانه
44,500تومان
سیاهدانه
سیاهدانه
30,000تومان
بارهنگ
بارهنگ
68,000تومان
اسپند
اسپند
35,000تومان