حذف همه

قیمت حبوبات

گاودانه
گاودانه
75,000تومان
قره ماش
قره ماش
75,000تومان
ماش
ماش
88,000تومان
دال عدس
دال عدس
80,000تومان
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
105,000تومان
لوبیا چیتی
لوبیا چیتی
118,000تومان
نخود ریز
نخود ریز
105,000تومان
عدس ریز
عدس ریز
90,000تومان