حذف همه

قیمت حبوبات

دال عدس قرمز
دال عدس قرمز
29,500تومان
لپه باقالی
لپه باقالی
38,000تومان
لوبیا عروس
لوبیا عروس
41,000تومان
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
32,000تومان
لوبیا سفید
لوبیا سفید
27,500تومان
لوبیا چیتی
لوبیا چیتی
37,900تومان
لوبیا چشم بلبلی
لوبیا چشم بلبلی
44,000تومان
لپه
لپه
44,900تومان
نخود درشت
نخود درشت
34,900تومان
عدس ریز
عدس ریز
29,000تومان
عدس درشت
عدس درشت
29,000تومان
ماش سبز
ماش سبز
ناموجود
نخود ریز
نخود ریز
ناموجود