حذف همه

قیمت حبوبات

دال عدس قرمز
دال عدس قرمز
39,800تومان
نخود ریز
نخود ریز
44,500تومان
حبوبات آماده آش جو مخصوص
حبوبات آماده آش جو مخصوص
31,000تومان
ماش سبز
ماش سبز
29,500تومان
لپه باقالی
لپه باقالی
38,000تومان
لوبیا عروس
لوبیا عروس
41,000تومان
لوبیا قرمز
لوبیا قرمز
32,000تومان
لوبیا سفید
لوبیا سفید
33,700تومان
لوبیا چیتی
لوبیا چیتی
53,500تومان
لوبیا چشم بلبلی
لوبیا چشم بلبلی
44,000تومان
لپه
لپه
0تومان
نخود درشت
نخود درشت
44,500تومان
عدس ریز
عدس ریز
29,000تومان
عدس درشت
عدس درشت
36,000تومان