حذف همه

قیمت دمنوش و دیگر نوشیدنیها

چای سیاه ممتاز لاهیجان
چای سیاه ممتاز لاهیجان
85,000تومان
دمنوش پولک
دمنوش پولک
20,000تومان
چای سبز
چای سبز
98,000تومان
قهوه ترک
قهوه ترک
56,000تومان
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
58,000تومان
دمنوش برگ آویشن
دمنوش برگ آویشن
140,000تومان
گل گاوزبان
گل گاوزبان
98,000تومان
قهوه هسته خرما
قهوه هسته خرما
18,000تومان
بهار نارنج
بهار نارنج
29,000تومان
دمنوش چای کوهی
دمنوش چای کوهی
15,000تومان
دمنوش چای ترش
دمنوش چای ترش
64,000تومان
دمنوش به لیمو
دمنوش به لیمو
30,000تومان
دمنوش به و سیب  ویژه
دمنوش به و سیب ویژه
72,000تومان
دمنوش به و سیب  معمولی
دمنوش به و سیب معمولی
55,000تومان
دمنوش به
دمنوش به
63,000تومان
دمنوش سیب
دمنوش سیب
50,000تومان
غنچه گل محمدی
غنچه گل محمدی
62,000تومان