حذف همه

قیمت دمنوش و دیگر نوشیدنیها

چای سبز
چای سبز
412,500تومان
قهوه ترک
قهوه ترک
56,000تومان
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
چای ماسالا (بدون جنسینگ)
58,000تومان
دمنوش برگ آویشن
دمنوش برگ آویشن
105,000تومان
گل گاوزبان
گل گاوزبان
75,000تومان
قهوه هسته خرما
قهوه هسته خرما
18,000تومان
بهار نارنج
بهار نارنج
29,000تومان
دمنوش چای کوهی
دمنوش چای کوهی
15,000تومان
دمنوش چای ترش
دمنوش چای ترش
64,000تومان
دمنوش به لیمو
دمنوش به لیمو
20,400تومان
دمنوش به و سیب  ویژه
دمنوش به و سیب ویژه
52,000تومان
دمنوش به و سیب  معمولی
دمنوش به و سیب معمولی
40,000تومان
دمنوش به
دمنوش به
46,000تومان
دمنوش سیب
دمنوش سیب
34,000تومان
غنچه گل محمدی
غنچه گل محمدی
45,000تومان