حذف همه

قیمت خرما و فرآورده های آن

نان خرمایی
نان خرمایی
45,000تومان
قند خرما دارچینی
قند خرما دارچینی
15,000تومان
خرما آلویی
خرما آلویی
17,900تومان
خرمای پیارم
خرمای پیارم
65,000تومان
قند خرما  با طعم هل
قند خرما با طعم هل
15,000تومان
قند خرما زنجبیلی
قند خرما زنجبیلی
15,000تومان
قند خرما نارگیلی
قند خرما نارگیلی
15,000تومان
چیپس خرما
چیپس خرما
24,000تومان
رطب مضافتی بم
رطب مضافتی بم
50,000تومان