حذف همه

قیمت بوقلمون و فرآورده های آن

سوسیس بوقلمون
سوسیس بوقلمون
215,000تومان
کالباس بوقلمون
کالباس بوقلمون
160,000تومان
کوکتل بوقلمون
کوکتل بوقلمون
265,000تومان
گوشت قرمه ای بوقلمون
گوشت قرمه ای بوقلمون
75,000تومان
ژامبون دودی بوقلمون
ژامبون دودی بوقلمون
72,000تومان
ژامبون بوقلمون
ژامبون بوقلمون
68,000تومان
پاچین بوقلمون
پاچین بوقلمون
75,000تومان
کباب لقمه بوقلمون
کباب لقمه بوقلمون
150,000تومان
برگر بوقلمون
برگر بوقلمون
0تومان