حذف همه

قیمت ادویه و چاشنی

نمک شوردانه
نمک شوردانه
9,000تومان
نمک گریندر انار
نمک گریندر انار
25,000تومان
پودر پیاز
پودر پیاز
10,000تومان
اسلایس لیمو
اسلایس لیمو
25,000تومان
پودر نارگیل
پودر نارگیل
10,000تومان
پودر کاکائو ممتاز
پودر کاکائو ممتاز
24,000تومان
پودر لیمو عمانی ممتاز
پودر لیمو عمانی ممتاز
15,000تومان
ادویه مرغ و ماهی ممتاز
ادویه مرغ و ماهی ممتاز
17,000تومان
ادویه گوشت و کباب ممتاز
ادویه گوشت و کباب ممتاز
15,500تومان
ادویه فلافل ممتاز
ادویه فلافل ممتاز
12,500تومان
ادویه ماکارونی ممتاز
ادویه ماکارونی ممتاز
12,500تومان
ادویه خورشتی ممتاز
ادویه خورشتی ممتاز
17,000تومان
ادویه کاری ممتاز
ادویه کاری ممتاز
10,500تومان
پودر سیر ممتاز
پودر سیر ممتاز
8,500تومان
سماق قرمز ممتاز
سماق قرمز ممتاز
11,500تومان
پودر زنجبیل ممتاز
پودر زنجبیل ممتاز
17,000تومان
پودر پاپریکا ممتاز
پودر پاپریکا ممتاز
15,500تومان
فلفل قرمز ممتاز
فلفل قرمز ممتاز
11,800تومان
زردچوبه ممتاز
زردچوبه ممتاز
19,000تومان
زیره سیاه
زیره سیاه
27,500تومان
زیره سبز
زیره سبز
12,500تومان
نمک دریاچه
نمک دریاچه
13,000تومان
ادویه پلویی
ادویه پلویی
7,500تومان
نشاسته
نشاسته
12,500تومان
ادویه فلافل
ادویه فلافل
7,500تومان
موسیر خشک
موسیر خشک
19,500تومان
ادویه خورشتی
ادویه خورشتی
7,500تومان
جوش شیرین
جوش شیرین
2,200تومان
ادویه ماکارونی
ادویه ماکارونی
7,500تومان
سرکه سیب طبیعی
سرکه سیب طبیعی
24,500تومان
سرکه انگور طبیعی
سرکه انگور طبیعی
26,000تومان
آبغوره طبیعی
آبغوره طبیعی
26,000تومان
ادویه ماست و خیار ممتاز
ادویه ماست و خیار ممتاز
20,000تومان
ادویه مرغ و ماهی
ادویه مرغ و ماهی
7,500تومان
ادویه گوشت و کباب
ادویه گوشت و کباب
7,500تومان
ادویه کاری
ادویه کاری
8,500تومان