حذف همه

قیمت ارده و کنجد و حلوا ارده و شیره

شیره زردآلو
شیره زردآلو
295,000تومان
شیره انگور ممتاز
شیره انگور ممتاز
285,000تومان
شیره توت کوچک
شیره توت کوچک
110,000تومان
چهار شیره کوچک
چهار شیره کوچک
115,000تومان
سه شیره
سه شیره
110,000تومان
کرم کنجد عسلی
کرم کنجد عسلی
255,000تومان
کرم کنجد شکر قهوه ای
کرم کنجد شکر قهوه ای
200,000تومان
ارده دوآتیشه کوچک
ارده دوآتیشه کوچک
180,000تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
310,000تومان
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
150,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
150,000تومان
سه شیره
سه شیره
198,000تومان
شیره توت
شیره توت
198,000تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
198,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
150,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
175,000تومان
چهارشیره
چهارشیره
210,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
160,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
250,000تومان