حذف همه

قیمت ارده و کنجد و حلوا ارده و شیره

کرم کنجد عسلی
کرم کنجد عسلی
255,000تومان
کرم کنجد شکر قهوه ای
کرم کنجد شکر قهوه ای
200,000تومان
ارده دوآتیشه کوچک
ارده دوآتیشه کوچک
145,000تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
240,000تومان
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
65,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
150,000تومان
سه شیره
سه شیره
150,000تومان
شیره توت
شیره توت
148,500تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
185,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
108,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
175,000تومان
چهارشیره
چهارشیره
160,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
120,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
198,000تومان