حذف همه

قیمت غلات

بلغور جو
بلغور جو
10,500تومان
بلغور گندم
بلغور گندم
14,800تومان
جو پرک
جو پرک
11,500تومان
سبوس برنج
سبوس برنج
11,000تومان
سبوس گندم
سبوس گندم
9,500تومان
آرد نخودچی
آرد نخودچی
18,500تومان
جو پوست کنده
جو پوست کنده
15,500تومان
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده
17,000تومان
آرد برنج قهوه ای
آرد برنج قهوه ای
15,000تومان
آرد برنج سفید
آرد برنج سفید
14,800تومان
آرد گندم دیم
آرد گندم دیم
21,000تومان