حذف همه

قیمت غلات

بلغور گندم
بلغور گندم
14,800تومان
سبوس برنج
سبوس برنج
18,000تومان
سبوس گندم
سبوس گندم
9,500تومان
آرد نخودچی
آرد نخودچی
18,500تومان
آرد برنج سفید
آرد برنج سفید
45,000تومان
آرد گندم دیم
آرد گندم دیم
39,500تومان
بلغور جو
بلغور جو
14,800تومان
جو پرک
جو پرک
11,500تومان
جو پوست کنده
جو پوست کنده
15,500تومان
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده
0تومان
آرد برنج قهوه ای
آرد برنج قهوه ای
15,000تومان