حذف همه

قیمت غلات

بلغور جو
بلغور جو
10,500تومان
بلغور گندم
بلغور گندم
10,500تومان
جو پرک
جو پرک
6,500تومان
سبوس برنج
سبوس برنج
11,000تومان
سبوس گندم
سبوس گندم
8,000تومان
آرد نخودچی
آرد نخودچی
16,500تومان
جو پوست کنده
جو پوست کنده
10,500تومان
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده
10,500تومان
آرد برنج قهوه ای
آرد برنج قهوه ای
15,000تومان
آرد برنج سفید
آرد برنج سفید
14,800تومان
آرد گندم دیم
آرد گندم دیم
11,000تومان