حذف همه

قیمت غلات

آرد ذرت
آرد ذرت
50,000تومان
آرد جو
آرد جو
55,000تومان
بلغور جو
بلغور جو
60,000تومان
بلغور گندم
بلغور گندم
60,000تومان
جو پرک
جو پرک
55,000تومان
سبوس برنج (پودر شده)
سبوس برنج (پودر شده)
30,000تومان
سبوس گندم
سبوس گندم
9,500تومان
آرد نخودچی
آرد نخودچی
58,000تومان
جو پوست کنده
جو پوست کنده
60,000تومان
آرد گندم کامل
آرد گندم کامل
55,000تومان
گندم پوست کنده
گندم پوست کنده
60,000تومان
آرد برنج قهوه ای
آرد برنج قهوه ای
15,000تومان