حذف همه

قیمت صبحانه

ارده دوآتیشه کوچک
ارده دوآتیشه کوچک
67,900تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
116,000تومان
سویق سنجد
سویق سنجد
58,000تومان
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
65,000تومان
گرده گل
گرده گل
15,000تومان
ژل رویال ایرانی
ژل رویال ایرانی
180,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
48,500تومان
سه شیره
سه شیره
80,000تومان
شیره توت
شیره توت
91,000تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
98,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
75,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
88,000تومان
چهارشیره
چهارشیره
85,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
56,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
98,000تومان
عسل طبیعی کوهستان
عسل طبیعی کوهستان
250,000تومان
عسل چند گیاه تغذیه
عسل چند گیاه تغذیه
178,000تومان
سویق دیابت
سویق دیابت
18,500تومان
سویق خونساز
سویق خونساز
18,500تومان
سویق کبد چرب
سویق کبد چرب
18,500تومان
سویق چربی خون
سویق چربی خون
18,500تومان
سویق کودک
سویق کودک
18,500تومان
سویق چاق کننده
سویق چاق کننده
39,800تومان
سویق لاغر کننده
سویق لاغر کننده
18,500تومان
سویق کامل
سویق کامل
18,500تومان
سویق نخود
سویق نخود
18,500تومان
سویق عام
سویق عام
16,500تومان
سویق جو
سویق جو
11,000تومان
سویق گندم
سویق گندم
11,000تومان