حذف همه

قیمت صبحانه

ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
47,000تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
89,000تومان
گرده گل
گرده گل
15,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
48,500تومان
سه شیره
سه شیره
46,500تومان
شیره توت
شیره توت
53,500تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
56,800تومان
شیره خرما
شیره خرما
47,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
59,500تومان
چهارشیره
چهارشیره
49,800تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
80,000تومان
عسل طبیعی کوهستان
عسل طبیعی کوهستان
220,000تومان
عسل چند گیاه تغذیه
عسل چند گیاه تغذیه
148,000تومان
سویق دیابت
سویق دیابت
18,500تومان
سویق خونساز
سویق خونساز
18,500تومان
سویق کبد چرب
سویق کبد چرب
18,500تومان
سویق چربی خون
سویق چربی خون
18,500تومان
سویق کودک
سویق کودک
18,500تومان
سویق چاق کننده
سویق چاق کننده
16,500تومان
سویق لاغر کننده
سویق لاغر کننده
18,500تومان
سویق کامل
سویق کامل
18,500تومان
سویق عدس
سویق عدس
30,000تومان
سویق نخود
سویق نخود
18,500تومان
سویق عام
سویق عام
16,500تومان
سویق جو
سویق جو
11,000تومان
سویق گندم
سویق گندم
11,000تومان
سویق سنجد
سویق سنجد
ناموجود
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
ناموجود
عسل طبیعی دشت
عسل طبیعی دشت
ناموجود