حذف همه

قیمت صبحانه

عسل خارشتر
عسل خارشتر
590,000تومان
شیره انگور ممتاز
شیره انگور ممتاز
285,000تومان
شیره توت کوچک
شیره توت کوچک
110,000تومان
چهار شیره کوچک
چهار شیره کوچک
115,000تومان
سه شیره
سه شیره
110,000تومان
عسل مرکبات خاص
عسل مرکبات خاص
750,000تومان
عسل گشنیز
عسل گشنیز
650,000تومان
عسل کنار
عسل کنار
750,000تومان
عسل گون زول
عسل گون زول
750,000تومان
مربای گل سرخ
مربای گل سرخ
95,000تومان
کرم کنجد عسلی
کرم کنجد عسلی
255,000تومان
کرم کنجد شکر قهوه ای
کرم کنجد شکر قهوه ای
200,000تومان
عسل طبیعی کوهستان   موم دار
عسل طبیعی کوهستان موم دار
390,000تومان
ارده دوآتیشه کوچک
ارده دوآتیشه کوچک
145,000تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
240,000تومان
سویق سنجد
سویق سنجد
150,000تومان
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
150,000تومان
عسل طبیعی دشت
عسل طبیعی دشت
270,000تومان
گرده گل
گرده گل
15,000تومان
ژل رویال ایرانی
ژل رویال ایرانی
255,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
150,000تومان
سه شیره
سه شیره
198,000تومان
شیره توت
شیره توت
198,000تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
198,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
150,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
175,000تومان
چهارشیره
چهارشیره
210,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
120,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
198,000تومان
عسل طبیعی کوهستان
عسل طبیعی کوهستان
390,000تومان