حذف همه

قیمت صبحانه

عسل طبیعی کوهستان   موم دار
عسل طبیعی کوهستان موم دار
300,000تومان
ارده دوآتیشه کوچک
ارده دوآتیشه کوچک
99,000تومان
ارده دوآتیشه
ارده دوآتیشه
168,000تومان
سویق سنجد
سویق سنجد
59,500تومان
شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
65,000تومان
عسل طبیعی دشت
عسل طبیعی دشت
270,000تومان
گرده گل
گرده گل
15,000تومان
ژل رویال ایرانی
ژل رویال ایرانی
198,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
48,500تومان
سه شیره
سه شیره
120,000تومان
شیره توت
شیره توت
126,000تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
130,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
108,000تومان
شیره انگور
شیره انگور
118,500تومان
چهارشیره
چهارشیره
126,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
90,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
148,000تومان
عسل طبیعی کوهستان
عسل طبیعی کوهستان
298,000تومان
عسل چند گیاه تغذیه
عسل چند گیاه تغذیه
198,000تومان
سویق دیابت
سویق دیابت
18,500تومان
سویق خونساز
سویق خونساز
18,500تومان
سویق کبد چرب
سویق کبد چرب
18,500تومان
سویق چربی خون
سویق چربی خون
18,500تومان
سویق کودک
سویق کودک
18,500تومان
سویق چاق کننده
سویق چاق کننده
39,800تومان
سویق لاغر کننده
سویق لاغر کننده
18,500تومان
سویق کامل
سویق کامل
18,500تومان
سویق نخود
سویق نخود
18,500تومان
سویق عام
سویق عام
16,500تومان