حذف همه

قیمت صبحانه

شیره انگور اعلا
شیره انگور اعلا
78,000تومان
عسل طبیعی دشت
عسل طبیعی دشت
130,000تومان
گرده گل
گرده گل
15,000تومان
ژل رویال ایرانی
ژل رویال ایرانی
160,000تومان
حلوا ارده با شیره انگور
حلوا ارده با شیره انگور
39,800تومان
سه شیره
سه شیره
37,500تومان
شیره توت
شیره توت
41,000تومان
شیره انجیر
شیره انجیر
44,000تومان
شیره خرما
شیره خرما
29,500تومان
شیره انگور
شیره انگور
36,000تومان
چهارشیره
چهارشیره
37,000تومان
ارده کنجد کوچک
ارده کنجد کوچک
35,000تومان
ارده کنجد
ارده کنجد
65,000تومان
عسل طبیعی کوهستان
عسل طبیعی کوهستان
145,000تومان
عسل چند گیاه تغذیه
عسل چند گیاه تغذیه
90,000تومان
اسنک سویق کامل
اسنک سویق کامل
8,400تومان
اسنک سویق نخود
اسنک سویق نخود
8,400تومان
اسنک سویق عدس
اسنک سویق عدس
7,800تومان
اسنک سویق جو
اسنک سویق جو
9,000تومان
اسنک سویق گندم
اسنک سویق گندم
9,000تومان
سویق دیابت
سویق دیابت
18,500تومان
سویق استخوان ساز
سویق استخوان ساز
18,500تومان
سویق خونساز
سویق خونساز
18,500تومان
سویق کبد چرب
سویق کبد چرب
18,500تومان
سویق چربی خون
سویق چربی خون
18,500تومان
سویق کودک
سویق کودک
18,500تومان
سویق چاق کننده
سویق چاق کننده
16,500تومان
سویق لاغر کننده
سویق لاغر کننده
18,500تومان
سویق کامل
سویق کامل
18,500تومان